Lịch thi đấu

Mùa giải

Lượt đấu

Kết quả

Vô địch quốc gia
MT Giờ Ngày Chủ nhà vs Đội Khách
Vòng 1
1 17h00 07-01-2017 SHB Đà Nẵng 1 – 0 Hoàng Anh Gia Lai
2 17h00 07-01-2017 XSKT Cần Thơ 1 – 2 Long An
3 17h00 07-01-2017 Hà Nội 3 – 2 Than Quảng Ninh
4 16h00 08-01-2017 Thanh Hóa 2 – 0 Sông Lam Nghệ An
5 17h00 08-01-2017 Hải Phòng 0 – 1 Sài Gòn
6 17h30 08-01-2017 TP Hồ Chí Minh 1 – 1 Quảng Nam
7 18h00 08-01-2017 Becamex Bình Dương 0 – 1 SANNA Khánh Hòa BVN
Vòng 2
1 16h00 13-01-2017 Than Quảng Ninh 2 – 0 TP Hồ Chí Minh
2 17h00 13-01-2017 Hoàng Anh Gia Lai 1 – 2 Hải Phòng
3 17h00 13-01-2017 Quảng Nam 2 – 1 Hà Nội
4 17h30 13-01-2017 Long An 1 – 1 Becamex Bình Dương
5 16h30 14-01-2017 Sông Lam Nghệ An 1 – 1 XSKT Cần Thơ
6 17h00 14-01-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 0 – 2 Thanh Hóa
7 18h00 14-01-2017 Sài Gòn 2 – 1 SHB Đà Nẵng
Vòng 3
1 16h00 18-01-2017 Thanh Hóa 2 – 1 Long An
2 16h30 18-01-2017 Sông Lam Nghệ An 2 – 2 SANNA Khánh Hòa BVN
3 17h00 18-01-2017 XSKT Cần Thơ 1 – 5 Becamex Bình Dương
4 17h00 18-01-2017 Quảng Nam 1 – 1 SHB Đà Nẵng
5 17h00 18-01-2017 Hải Phòng 2 – 0 Than Quảng Ninh
6 17h30 18-01-2017 Hà Nội 3 – 0 Hoàng Anh Gia Lai
7 18h00 18-01-2017 Sài Gòn 0 – 1 TP Hồ Chí Minh
Vòng 4
1 16h30 22-01-2017 Long An 1 – 2 Sông Lam Nghệ An
2 17h00 22-01-2017 Than Quảng Ninh 1 – 3 Quảng Nam
3 17h00 22-01-2017 SHB Đà Nẵng 2 – 0 Hải Phòng
4 17h00 22-01-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 2 – 2 XSKT Cần Thơ
5 17h00 22-01-2017 Hoàng Anh Gia Lai 1 – 1 Sài Gòn
6 17h30 22-01-2017 TP Hồ Chí Minh 1 – 3 Hà Nội
7 18h00 22-01-2017 Becamex Bình Dương 2 – 2 Thanh Hóa
Vòng 5
1 16h00 11-02-2017 Thanh Hóa 1 – 0 TP Hồ Chí Minh
2 17h30 11-02-2017 Hà Nội 1 – 1 SHB Đà Nẵng
3 17h30 11-02-2017 Long An 1 – 2 Hải Phòng
4 18h00 11-02-2017 Sài Gòn 1 – 1 Becamex Bình Dương
5 16h30 12-02-2017 Sông Lam Nghệ An 2 – 4 Quảng Nam
6 17h00 12-02-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 0 – 3 Than Quảng Ninh
7 17h00 12-02-2017 Hoàng Anh Gia Lai 3 – 0 XSKT Cần Thơ
Vòng 6
1 17h00 16-02-2017 Hải Phòng 1 – 1 Hà Nội
2 17h00 17-02-2017 Than Quảng Ninh 2 – 1 Sông Lam Nghệ An
3 17h00 18-02-2017 XSKT Cần Thơ 4 – 2 Sài Gòn
4 17h00 18-02-2017 SHB Đà Nẵng 0 – 0 Thanh Hóa
5 17h00 18-02-2017 Quảng Nam 2 – 2 SANNA Khánh Hòa BVN
6 17h30 19-02-2017 TP Hồ Chí Minh 5 – 2 Long An
7 18h00 19-02-2017 Becamex Bình Dương 0 – 1 Hoàng Anh Gia Lai
Vòng 7
1 17h00 24-02-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 2 – 1 Hải Phòng
2 17h00 25-02-2017 Quảng Nam 1 – 1 Thanh Hóa
3 17h30 25-02-2017 TP Hồ Chí Minh 1 – 0 XSKT Cần Thơ
4 17h30 25-02-2017 Long An 0 – 3 Hoàng Anh Gia Lai
5 16h30 26-02-2017 Sông Lam Nghệ An 2 – 1 SHB Đà Nẵng
6 17h00 26-02-2017 Than Quảng Ninh 3 – 0 Sài Gòn
7 17h30 26-02-2017 Hà Nội 0 – 0 Becamex Bình Dương
Vòng 8
1 18h00 02-03-2017 Sài Gòn 0 – 0 Hà Nội
2 17h00 03-03-2017 SHB Đà Nẵng 2 – 0 Than Quảng Ninh
3 17h00 03-03-2017 SHB Đà Nẵng 2 – 0 Than Quảng Ninh
4 16h00 04-03-2017 Thanh Hóa 1 – 0 XSKT Cần Thơ
5 17h00 04-03-2017 Hoàng Anh Gia Lai 4 – 3 TP Hồ Chí Minh
6 17h00 04-03-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 1 – 0 Long An
7 16h30 05-03-2017 Sông Lam Nghệ An 1 – 1 Becamex Bình Dương
8 17h00 05-03-2017 Hải Phòng 2 – 0 Quảng Nam
Vòng 9
1 18h00 10-03-2017 Becamex Bình Dương 0 – 1 Quảng Nam
2 17h00 11-03-2017 Hoàng Anh Gia Lai 0 – 2 SANNA Khánh Hòa BVN
3 17h00 11-03-2017 SHB Đà Nẵng 3 – 3 TP Hồ Chí Minh
4 17h00 12-03-2017 Hải Phòng 0 – 0 Thanh Hóa
5 18h00 12-03-2017 Sài Gòn 3 – 1 Sông Lam Nghệ An
6 17h00 24-03-2017 XSKT Cần Thơ 1 – 1 Than Quảng Ninh
7 17h30 24-03-2017 Long An 1 – 5 Hà Nội
Vòng 10
1 17h00 17-03-2017 Quảng Nam 2 – 1 XSKT Cần Thơ
2 16h30 18-03-2017 Sông Lam Nghệ An 2 – 0 Hoàng Anh Gia Lai
3 17h00 18-03-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 0 – 0 Sài Gòn
4 17h30 18-03-2017 TP Hồ Chí Minh 0 – 1 Hải Phòng
5 17h00 19-03-2017 Than Quảng Ninh 2 – 0 Becamex Bình Dương
6 17h30 19-03-2017 Hà Nội 2 – 1 Thanh Hóa
7 17h30 19-03-2017 Long An 1 – 2 SHB Đà Nẵng
Vòng 11
1 17h00 30-03-2017 XSKT Cần Thơ Hà Nội
2 16h00 31-03-2017 Thanh Hóa Than Quảng Ninh
3 17h00 01-04-2017 Hoàng Anh Gia Lai 1 – 0 Quảng Nam
4 17h00 01-04-2017 SHB Đà Nẵng 0 – 1 SANNA Khánh Hòa BVN
5 18h00 01-04-2017 Sài Gòn 4 – 0 Long An
6 17h00 02-04-2017 Hải Phòng 1 – 1 Sông Lam Nghệ An
7 18h00 02-04-2017 Becamex Bình Dương 1 – 0 TP Hồ Chí Minh
Vòng 12
1 18h00 07-04-2017 Sài Gòn 2 – 1 Quảng Nam
2 17h00 08-04-2017 Sông Lam Nghệ An 1 – 1 TP Hồ Chí Minh
3 17h00 08-04-2017 Hoàng Anh Gia Lai 2 – 3 Thanh Hóa
4 17h00 08-04-2017 Hải Phòng 3 – 1 XSKT Cần Thơ
5 17h00 09-04-2017 SHB Đà Nẵng 1 – 1 Becamex Bình Dương
6 17h00 09-04-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 1 – 1 Hà Nội
7 17h30 09-04-2017 Long An 1 – 2 Than Quảng Ninh
Vòng 13
1 18h00 14-04-2017 Than Quảng Ninh 2 – 2 Hoàng Anh Gia Lai
2 18h30 14-04-2017 Hà Nội 1 – 0 Sông Lam Nghệ An
3 17h00 15-04-2017 Thanh Hóa 1 – 1 Sài Gòn
4 17h00 15-04-2017 Quảng Nam 1 – 1 Long An
5 17h00 16-04-2017 XSKT Cần Thơ 2 – 2 SHB Đà Nẵng
6 17h30 16-04-2017 TP Hồ Chí Minh 1 – 4 SANNA Khánh Hòa BVN
7 18h00 16-04-2017 Becamex Bình Dương 2 – 2 Hải Phòng
Vòng 14
1 17h00 24-06-2017 Hoàng Anh Gia Lai 2 – 1 Becamex Bình Dương
2 17h00 24-06-2017 Sông Lam Nghệ An 1 – 1 Than Quảng Ninh
3 17h00 24-06-2017 Thanh Hóa 3 – 2 SHB Đà Nẵng
4 17h00 24-06-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 0 – 3 Quảng Nam
5 17h30 24-06-2017 Long An 2 – 3 TP Hồ Chí Minh
6 18h00 24-06-2017 Sài Gòn 2 – 1 XSKT Cần Thơ
7 18h30 24-06-2017 Hà Nội 2 – 0 Hải Phòng
Vòng 15
1 17h00 28-06-2017 XSKT Cần Thơ 3 – 0 Hoàng Anh Gia Lai
2 17h00 28-06-2017 Quảng Nam 3 – 3 Sông Lam Nghệ An
3 17h00 28-06-2017 Hải Phòng 3 – 2 Long An
4 17h00 28-06-2017 SHB Đà Nẵng 2 – 2 Hà Nội
5 17h30 28-06-2017 TP Hồ Chí Minh 0 – 0 Thanh Hóa
6 18h00 28-06-2017 Becamex Bình Dương 1 – 3 Sài Gòn
7 18h00 28-06-2017 Than Quảng Ninh 2 – 1 SANNA Khánh Hòa BVN
Vòng 16
1 17h00 02-07-2017 XSKT Cần Thơ 2 – 0 Hải Phòng
2 17h00 02-07-2017 Quảng Nam 1 – 1 Sài Gòn
3 17h00 02-07-2017 Thanh Hóa 5 – 3 Hoàng Anh Gia Lai
4 17h30 02-07-2017 TP Hồ Chí Minh 2 – 2 Sông Lam Nghệ An
5 18h00 02-07-2017 Becamex Bình Dương 3 – 4 SHB Đà Nẵng
6 18h00 02-07-2017 Than Quảng Ninh 2 – 1 Long An
7 18h30 02-07-2017 Hà Nội 2 – 3 SANNA Khánh Hòa BVN
Vòng 17
Vòng 18
Vòng 19
Vòng 20
Vòng 21
Vòng 22
Vòng 23
Vòng 24
Vòng 25
Vòng 26
Download