Lịch thi đấu

Mùa giải

Lượt đấu

Kết quả

Lịch thi đấu
MT Giờ Ngày Chủ nhà vs Đội Khách
1 17h00 07-01-2017 SHB Đà Nẵng 1 – 0 Hoàng Anh Gia Lai
2 17h00 07-01-2017 XSKT Cần Thơ 1 – 2 Long An
3 17h00 07-01-2017 Hà Nội 3 – 2 Than Quảng Ninh
4 16h00 08-01-2017 Thanh Hóa 2 – 0 Sông Lam Nghệ An
5 17h00 08-01-2017 Hải Phòng 0 – 1 Sài Gòn
6 17h30 08-01-2017 TP Hồ Chí Minh 1 – 1 Quảng Nam
7 18h00 08-01-2017 Becamex Bình Dương 0 – 1 SANNA Khánh Hòa BVN
8 16h00 13-01-2017 Than Quảng Ninh 2 – 0 TP Hồ Chí Minh
9 17h00 13-01-2017 Hoàng Anh Gia Lai 1 – 2 Hải Phòng
10 17h00 13-01-2017 Quảng Nam 2 – 1 Hà Nội
11 17h30 13-01-2017 Long An 1 – 1 Becamex Bình Dương
12 16h30 14-01-2017 Sông Lam Nghệ An 1 – 1 XSKT Cần Thơ
13 17h00 14-01-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 0 – 2 Thanh Hóa
14 18h00 14-01-2017 Sài Gòn 2 – 1 SHB Đà Nẵng
15 16h00 18-01-2017 Thanh Hóa 2 – 1 Long An
16 16h30 18-01-2017 Sông Lam Nghệ An 2 – 2 SANNA Khánh Hòa BVN
17 17h00 18-01-2017 XSKT Cần Thơ 1 – 5 Becamex Bình Dương
18 17h00 18-01-2017 Quảng Nam 1 – 1 SHB Đà Nẵng
19 17h00 18-01-2017 Hải Phòng 2 – 0 Than Quảng Ninh
20 17h30 18-01-2017 Hà Nội 3 – 0 Hoàng Anh Gia Lai
21 18h00 18-01-2017 Sài Gòn 0 – 1 TP Hồ Chí Minh
22 16h30 22-01-2017 Long An 1 – 2 Sông Lam Nghệ An
23 17h00 22-01-2017 Than Quảng Ninh 1 – 3 Quảng Nam
24 17h00 22-01-2017 SHB Đà Nẵng 2 – 0 Hải Phòng
25 17h00 22-01-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 2 – 2 XSKT Cần Thơ
26 17h00 22-01-2017 Hoàng Anh Gia Lai 1 – 1 Sài Gòn
27 17h30 22-01-2017 TP Hồ Chí Minh 1 – 3 Hà Nội
28 18h00 22-01-2017 Becamex Bình Dương 2 – 2 Thanh Hóa
29 16h00 11-02-2017 Thanh Hóa 1 – 0 TP Hồ Chí Minh
30 17h30 11-02-2017 Hà Nội 1 – 1 SHB Đà Nẵng
31 17h30 11-02-2017 Long An 1 – 2 Hải Phòng
32 18h00 11-02-2017 Sài Gòn 1 – 1 Becamex Bình Dương
33 16h30 12-02-2017 Sông Lam Nghệ An 2 – 4 Quảng Nam
34 17h00 12-02-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 0 – 3 Than Quảng Ninh
35 17h00 12-02-2017 Hoàng Anh Gia Lai 3 – 0 XSKT Cần Thơ
36 17h00 16-02-2017 Hải Phòng 1 – 1 Hà Nội
37 17h00 17-02-2017 Than Quảng Ninh 2 – 1 Sông Lam Nghệ An
38 17h00 18-02-2017 XSKT Cần Thơ 4 – 2 Sài Gòn
39 17h00 18-02-2017 SHB Đà Nẵng 0 – 0 Thanh Hóa
40 17h00 18-02-2017 Quảng Nam 2 – 2 SANNA Khánh Hòa BVN
41 17h30 19-02-2017 TP Hồ Chí Minh 5 – 2 Long An
42 18h00 19-02-2017 Becamex Bình Dương 0 – 1 Hoàng Anh Gia Lai
43 17h00 24-02-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 2 – 1 Hải Phòng
44 17h00 25-02-2017 Quảng Nam 1 – 1 Thanh Hóa
45 17h30 25-02-2017 TP Hồ Chí Minh 1 – 0 XSKT Cần Thơ
46 17h30 25-02-2017 Long An 0 – 3 Hoàng Anh Gia Lai
47 16h30 26-02-2017 Sông Lam Nghệ An 2 – 1 SHB Đà Nẵng
48 17h00 26-02-2017 Than Quảng Ninh 3 – 0 Sài Gòn
49 17h30 26-02-2017 Hà Nội 0 – 0 Becamex Bình Dương
50 18h00 02-03-2017 Sài Gòn 0 – 0 Hà Nội
51 17h00 03-03-2017 SHB Đà Nẵng 2 – 0 Than Quảng Ninh
52 17h00 03-03-2017 SHB Đà Nẵng 2 – 0 Than Quảng Ninh
53 16h00 04-03-2017 Thanh Hóa 1 – 0 XSKT Cần Thơ
54 17h00 04-03-2017 Hoàng Anh Gia Lai 4 – 3 TP Hồ Chí Minh
55 17h00 04-03-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 1 – 0 Long An
56 16h30 05-03-2017 Sông Lam Nghệ An 1 – 1 Becamex Bình Dương
57 17h00 05-03-2017 Hải Phòng 2 – 0 Quảng Nam
58 18h00 10-03-2017 Becamex Bình Dương 0 – 1 Quảng Nam
59 17h00 11-03-2017 Hoàng Anh Gia Lai 0 – 2 SANNA Khánh Hòa BVN
60 17h00 11-03-2017 SHB Đà Nẵng 3 – 3 TP Hồ Chí Minh
61 17h00 12-03-2017 Hải Phòng 0 – 0 Thanh Hóa
62 18h00 12-03-2017 Sài Gòn 3 – 1 Sông Lam Nghệ An
63 17h00 17-03-2017 Quảng Nam 2 – 1 XSKT Cần Thơ
64 16h30 18-03-2017 Sông Lam Nghệ An 2 – 0 Hoàng Anh Gia Lai
65 17h00 18-03-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 0 – 0 Sài Gòn
66 17h30 18-03-2017 TP Hồ Chí Minh 0 – 1 Hải Phòng
67 17h00 19-03-2017 Than Quảng Ninh 2 – 0 Becamex Bình Dương
68 17h30 19-03-2017 Hà Nội 2 – 1 Thanh Hóa
69 17h30 19-03-2017 Long An 1 – 2 SHB Đà Nẵng
70 17h00 24-03-2017 XSKT Cần Thơ 1 – 1 Than Quảng Ninh
71 17h30 24-03-2017 Long An 1 – 5 Hà Nội
72 17h00 30-03-2017 XSKT Cần Thơ Hà Nội
73 16h00 31-03-2017 Thanh Hóa Than Quảng Ninh
74 17h00 01-04-2017 Hoàng Anh Gia Lai 1 – 0 Quảng Nam
75 17h00 01-04-2017 SHB Đà Nẵng 0 – 1 SANNA Khánh Hòa BVN
76 18h00 01-04-2017 Sài Gòn 4 – 0 Long An
77 17h00 02-04-2017 Hải Phòng 1 – 1 Sông Lam Nghệ An
78 18h00 02-04-2017 Becamex Bình Dương 1 – 0 TP Hồ Chí Minh
79 18h00 07-04-2017 Sài Gòn 2 – 1 Quảng Nam
80 17h00 08-04-2017 Sông Lam Nghệ An 1 – 1 TP Hồ Chí Minh
81 17h00 08-04-2017 Hoàng Anh Gia Lai 2 – 3 Thanh Hóa
82 17h00 08-04-2017 Hải Phòng 3 – 1 XSKT Cần Thơ
83 17h00 09-04-2017 SHB Đà Nẵng 1 – 1 Becamex Bình Dương
84 17h00 09-04-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 1 – 1 Hà Nội
85 17h30 09-04-2017 Long An 1 – 2 Than Quảng Ninh
86 18h00 14-04-2017 Than Quảng Ninh 2 – 2 Hoàng Anh Gia Lai
87 18h30 14-04-2017 Hà Nội 1 – 0 Sông Lam Nghệ An
88 17h00 15-04-2017 Thanh Hóa 1 – 1 Sài Gòn
89 17h00 15-04-2017 Quảng Nam 1 – 1 Long An
90 17h00 16-04-2017 XSKT Cần Thơ 2 – 2 SHB Đà Nẵng
91 17h30 16-04-2017 TP Hồ Chí Minh 1 – 4 SANNA Khánh Hòa BVN
92 18h00 16-04-2017 Becamex Bình Dương 2 – 2 Hải Phòng
93 17h00 03-06-2017 SHB Đà Nẵng 5 – 1 Thanh Hóa
94 17h00 03-06-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 0 – 0 TP Hồ Chí Minh
95 17h30 03-06-2017 Long An 0 – 2 XSKT Cần Thơ
96 18h00 03-06-2017 Sài Gòn 1 – 1 Hoàng Anh Gia Lai
97 17h00 04-06-2017 Quảng Nam 2 – 1 Hải Phòng
98 18h00 04-06-2017 Than Quảng Ninh 2 – 0 Bình Phước
99 18h00 04-06-2017 Becamex Bình Dương 3 – 2 Viettel
100 18h30 04-06-2017 Hà Nội 1 – 1 Sông Lam Nghệ An
101 17h00 24-06-2017 Hoàng Anh Gia Lai 2 – 1 Becamex Bình Dương
102 17h00 24-06-2017 Sông Lam Nghệ An 1 – 1 Than Quảng Ninh
103 17h00 24-06-2017 Thanh Hóa 3 – 2 SHB Đà Nẵng
104 17h00 24-06-2017 SANNA Khánh Hòa BVN 0 – 3 Quảng Nam
105 17h30 24-06-2017 Long An 2 – 3 TP Hồ Chí Minh
106 18h00 24-06-2017 Sài Gòn 2 – 1 XSKT Cần Thơ
107 18h30 24-06-2017 Hà Nội 2 – 0 Hải Phòng
108 17h00 28-06-2017 XSKT Cần Thơ 3 – 0 Hoàng Anh Gia Lai
109 17h00 28-06-2017 Quảng Nam 3 – 3 Sông Lam Nghệ An
110 17h00 28-06-2017 Hải Phòng 3 – 2 Long An
111 17h00 28-06-2017 SHB Đà Nẵng 2 – 2 Hà Nội
112 17h30 28-06-2017 TP Hồ Chí Minh 0 – 0 Thanh Hóa
113 18h00 28-06-2017 Becamex Bình Dương 1 – 3 Sài Gòn
114 18h00 28-06-2017 Than Quảng Ninh 2 – 1 SANNA Khánh Hòa BVN
115 17h00 02-07-2017 XSKT Cần Thơ 2 – 0 Hải Phòng
116 17h00 02-07-2017 Quảng Nam 1 – 1 Sài Gòn
117 17h00 02-07-2017 Thanh Hóa 5 – 3 Hoàng Anh Gia Lai
118 17h30 02-07-2017 TP Hồ Chí Minh 2 – 2 Sông Lam Nghệ An
119 18h00 02-07-2017 Becamex Bình Dương 3 – 4 SHB Đà Nẵng
120 18h00 02-07-2017 Than Quảng Ninh 2 – 1 Long An
121 18h30 02-07-2017 Hà Nội 2 – 3 SANNA Khánh Hòa BVN
Download